Udruga za zaštitu prirode Val
TwitterFacebookGoogle

Vidjeli ste dupina

Svako Vaše opažanje morskih sisavaca u Jadranskome moru nama je bitno.
Pošaljite nam informaciju o mjestu, vremenu i promatranim životinjama i pomozite nam upotpuniti istraživanja o njihovoj rasprostranjenosti.
Svaki neuobičajni događaj, a posebno nalaz ranjenog, nasukanog ili mrtvog dupina dojavite u bilo koje doba dana ili noći na 095/ 9022610, 095/ 9022613

Opažanje možete dojaviti direktno unosom u bazu podataka o viđenjima morskih sisavaca CROdolphin  crodolphin.vef.hr
U navedenoj bazi možete vidjeti i sva dosadašnja viđenja morskih sisavaca